Superman Smoking: Oil on canvas, 2014 (36"x54")
Midas Washing: Oil on Canvas, 2013 (48"x54")
Tara in Westbeth Small Studio: Oil on Canvas, 2006 (24"x35")
Sojourner: Oil on Canvas, 2014 (18"x35")
Kyle: Oil on Canvas, 2010 (36"x72")
Blood & Sword: Oil on canvas, 2013 (24"x36")
Battle Grounds: Oil on canvas, 2013 (54"x72")
 Ballerina In Green: Oil on Canvas, 2014 (04"x28")
Can-can Girl In Blue: Oil on Canvas, 2014 (20"x28")
prev / next